Compis 28


Åsikt inskickad

av Håkan, 2018-10-30


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Blandat

Normal besättning:

-1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycket bra på kryss och går högt i vind, kursstabil. Tål hård vind bra.

Hur det är att bo i båten:

Ståhöjd i båten, två personer bor bekvämt.

Positiva egenskaper:

Stark och ganska snabb. Stor sittbrunn. En trygg båt. Lätt att manövrera under motorgång. Som att köra en bil.

Problem / svaga punkter:

Svårt att komma åt och mecka med motor. Är väl ganska vanligt på mindre båtar.

Genomförda förbättringar:

Gjorde båten funktionsduglig efter att den stått på land i tre år. Skall dra om en del el och göra den mer ensamseglar vänlig.

Övriga kommentarer:

Köpte den för ett mycket bra pris av ett dödsbo. Syfte att lära mig segla för att byta till en större båt för oceanpassager. Är nautiskt utbildad. En perfekt båt för nybörjare, mycket undervärderad.