Crescent Skipper


Åsikt inskickad

av Klas, 2020-05-04
pk@gmx.com


Båtens årsmodell:

1978

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Blandat

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Kass

Hur det är att bo i båten:

Måttliga

Positiva egenskaper:

Ombyggd till motordrift funkar den att fiska och göra dagsturer med

Problem / svaga punkter:

Segling, kass på kryss

Genomförda förbättringar:

Konverterad till motor, styrning, sittbrunn borttagen

Övriga kommentarer: