Compis 28


Åsikt inskickad

av Martin, 2020-06-20


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

20 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Styv. Bra höjd och bett på kryssen. Som alla matheadriggade båtar från dessa årgångar krävs spinnaker för att få fart på henne på länsen. Men med en ordentlig blåsa uppe får man fart. Jag har seglat henne med vanliga försegel. Med en generöst skuren genua 1 med kjol och skothorn som slutar vid sittbrunnen seglar hon hyggligt även i lättvind. Med snålt skuren rullgenua som inte sluter tätt vid däck är hon sannolikt trög i lättvind. Lovgirig vilket ger henne en lite död roderkänsla. Seglar jämt med jämnåriga konstruktioner som t.ex. Ballad. Tryggt och förutsägbart uppförande.

Hur det är att bo i båten:

Trevlig stor sittbrunn. Bra ståhöjd i ruffen vid pentryt. Ok längd och bredd på kojerna med undantag från stickkojen som är smal. Den fungerar dock bra som stuv.

Positiva egenskaper:

Trevliga och trygga seglingsegenskaper. Med rätt segel uppe hyggligt snabb för en familjeseglare av denna årgång. Stor trevlig sittbrunn för umgänge.

Problem / svaga punkter:

Smala och lite obekväma sargar att sitta på närmande seglar. Sittbrunnssargen är utskuren längst fram I sittbrunnen och vid bidevindsegling i hårdare havsvindar kan vågor ganska enkelt slå in i lä med följd att man får in ett par tiotal liter vatten i sittbrunnen. En hel del exemplar är halvfabrikat, se upp för dåliga självbyggen.

Genomförda förbättringar:

Inga

Övriga kommentarer:

Lärde mig segla kölbåt på henne, men har inte seglat modellen på 20 år nu. Om man vill ha en ior inspirerad båt av denna årgång är hon inte ett dåligt val.