Scanmar 40


Åsikt inskickad

av Robert Fahlström, 2019-07-31
robert@dfmkonsult.se


Båtens årsmodell:

1990

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra utrymmen inne i båten, 2m i takhöjd i salongen och akterruffen

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: