Hydra


Åsikt inskickad

av Staffan Lindell, 2019-10-09
lindellstaffan@gmail.com


Båtens årsmodell:

1975

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Blandat

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Begynnelsevek men kunde segla i de flesta vindar. Anpassar segelytan beroende på vind

Hur det är att bo i båten:

Trångt förstås om man är fler än 2, en för 2 räcker utrymmena till

Positiva egenskaper:

Mycket snabb för den segelkunnige. Lättdriven ("blekskenare")! Säkert den klart roligaste /snabbaste båten i denna storleksklass

Problem / svaga punkter:

Nej inga! Jo, dåligt med stuvutrymme. Inget kölsvin!

Genomförda förbättringar:

Bultade om kölen då det började läcka in i skarven. Sedan tät! Investerade i nya "märkessegel" som gjorde båten klart snabbare.

Övriga kommentarer:

Vann Kullaseglingen i Skåne i en klass med klart större båtar. Kunde lätt leva upp till lystalet 0,96. Hade inga problem att hänga med Maxi 77:or eller andra lika stora båtar