Albin Express


Åsikt inskickad

av Per Hyberg, 2003-08-15


Båtens årsmodell:

1980

Års erfarenhetet av modellen:

13 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Seglar underbart och kryssar som ett jehu. Dock är den väldigt svår att segla ensam.

Hur det är att bo i båten:

Världens bästa tvåmansbåt, helt ok för fyra. Rekordet är sju övernattande, men det är inget jag rekommenderar. Jag har varit ute tre till fyra veckor i streck och det funkar hur bra som helst.

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaperna, och den enorma förpiken.

Problem / svaga punkter:

Akterluckan. För att kunna öppna den måste man lyfta på rorkulten, vilket gör det svårt att styra om det blåser lite. Vansinnigt irriterande och opraktiskt.

Genomförda förbättringar:

Bottenstockar och ihopplastning av innermodul och skrov.

Övriga kommentarer: