Banner 28


Åsikt inskickad

av Henrik, 2003-07-07


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

3 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten är mycket snabb och svarar direkt i lätta vindar. Kan kännas lite vek i hård vind men revar man enligt rekommendationer så går det också.Rolig att segla.

Hur det är att bo i båten:

I och med flat botten så är ståhöjden mycket liten ca 1,40 m. Blir lätt trångt vid 4 el fler medseglare.

Positiva egenskaper:

Snabb båt likt en gocart eller formelbil i båtsammanhang, stor sittbrunn, lätt att packa, goda stuvutrymmen. 1,35 m djupgående tar sig in i alla vikar.

Problem / svaga punkter:

Genomgående mast där vatten gärna letar sig in.

Genomförda förbättringar:

Täta vid mastens infäste ner i båten.

Övriga kommentarer: