Sirena 38


Åsikt inskickad

av Göran Wikström, 2003-07-01


Båtens årsmodell:

1981

Års erfarenhetet av modellen:

22 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycket välbalanserad med trivsamma och inspirerande segelegenskaper. Fortfarande något känslig men klarar sig i alla väder såväl på havet som i skärgård. 5-6 knop så snart det rör sig i luften.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra för en familj, särskilt med den rymliga akterkabinen, som knappast syns utifrån.

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaperna. Vacker. Trivsam. Allround och ändå kompromisslös. Kan seglas ensam.

Problem / svaga punkter:

För vek och känslig till nackdel särskilt på kryss.

Genomförda förbättringar:

Ytterligare 350 kg och nästan 2m djupgående förbättrar avsevärt kryssegenskaper och båten blir något lugnare och mer allround. De sista båtarna påstås ha gjorts efter denna modell. Massor övrigt.

Övriga kommentarer:

En bra familjebåt för den riktigt seglingsintresserade.