Arabesque 24


Åsikt inskickad

av Magnus Lundstedt, 2003-02-14


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Bra kryssbåt

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Arabesque 24, är en vidareutveckling av Arabesque 23, med annan köl, andrad akter(fylligare) och mer utdragen för samt ny däcksform. Byggdes i stort antal i Holmsund Umeå, under 70 talet, som hemmbyggen, varför utförande och kvalite varierar. Det finns två olika riggar, en med p på ca 8.5 meter, och en en meter högre.