Albin 78


Åsikt inskickad

av Jan Bergkvist, 2003-01-18


Båtens årsmodell:

1980

Års erfarenhetet av modellen:

12 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Den kan upplevas som begynnelsevek men är slutstyv. Det härliga är att den minsta vindpust får båten att skjuta fart som en jolle. Är snabb både på kryss och läns.Känns säker och är prövad i alla väder.

Hur det är att bo i båten:

För två - tre personer har man generösa utrymmen. Placering av pentry och vask är bra. Sittbrunnen har goda utrymmen både vid segling och hamnliggande.Vi har tillräckligt utrymme för att kunna stå upp utan att slå i "taket". Inga problem med fukt.

Positiva egenskaper:

Båten är snabb och säker i alla väder. Synnerligen rolig att segla i lätt väder. Är känslig för den minsta vindpust. Tål även hårt väder vilket för oss är angeläget eftersom vi bor vid en kust utan skärgård. Generösa utrymmen. I synnerhet i sittbrunnen.

Problem / svaga punkter:

Enda svaga punkten är foten på mantågsstöttorna som har för liten anläggningsyta mot däcket.

Genomförda förbättringar:

Modifierat mantågsfoten. Rullfock´, teak i sittbrunn och på sargar. Vid nedgången lådor istället för lock, satt upp diverse hyllor, hängare för plagg i förpiken, akterstagssträckare. Nya dynor med klädsel mot skotten.

Övriga kommentarer:

Båten är lättseglad och kan utan vidare seglas av en person.Hävdar sig väl i kappseglingssammanhang även seglad med liten besättning. Är trevlig och rymlig familjebåt, som vi upplever det, med ibland barnbarnen med ombord.