707


Åsikt inskickad

av Daniel Gross, 2002-12-17


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

3 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mycket bra, Reagerar snabbt, slutstyv. Kan seglas ensam på kryss 8-9 m/s. Seglar dock optimalt med 3 mans besättning.

Hur det är att bo i båten:

Mycket spartansk. Enkla kojer Men det funkar. Inget för familjen.

Positiva egenskaper:

Moderna botten roder och kölkonstruktioner. Fenkölen väl förankrad i skrovet via stringers/balkar.

Problem / svaga punkter:

Distansmaterialet i däcket måste hållas fritt från vatten. Båten tar mycket vatten över sig i motsjö.

Genomförda förbättringar:

Tätat däcket.

Övriga kommentarer:

Mycket trevlig segling för pengarna.