Omega 30


Åsikt inskickad

av Henn, 2002-11-14


Båtens årsmodell:

1984

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Ren seglingsglädje!En båt man aktivt vill segla;kräver fortlöpande trim -åtgärder påverkar prestanda.

Hur det är att bo i båten:

Omega 30A;fungerar bra,även med någon gäst ombord.Kojerna i förpiken ok för två barn,två kortväxta eller en vuxen-ett barn, annars för trångt för 2 st 175cm+ salog,akterkojer helt ok

Positiva egenskaper:

Seglingskänslan,manöverbarheten,djupgåendet,bra sittbrunn -här vistas man ju mest,sargar mycket sittvänliga,bra sikt föröver. Focken fullt tillräcklig 95% av tiden.

Problem / svaga punkter:

Ngt trångt toarum,motorns SB-sida svåråtkomlig (oljestickan) f ö inget speciellt eft.ett års flitigt bruk-

Genomförda förbättringar:

Dagljusinsläpp å förlucka,portlight i sittbrunnen,vikdörrar från toa mot salong,moderna winschavlastare

Övriga kommentarer: