Forgus 31


Åsikt inskickad

av Göran Larsson, 2002-11-10


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

19 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Säker familjeseglare särskilt i hårt väder. Förskeppet lägger undan sjön på ett bra och för besättningen tort sätt. Aktern lyfter fint även då stora vågor rullar in akterifrån. Har seglat i över 25 sek/m utan problem.

Hur det är att bo i båten:

Vid ett tillfälle bodde vi 11 personer ombord. (6 vuxna 5 barn) Annars lever 5-6 personer komfortabelt. Båten ger tack vare sin öppna konstruktion ett mycket rymligt intryck.

Positiva egenskaper:

Säker och robust seglare, stora ljusa utrymmen både inom och utombords.

Problem / svaga punkter:

Inga,.. trots åldern

Genomförda förbättringar:

Installation av Isoterm med kompressor i den befintliga kylboxen. Gasolspis med ugn. Autopilot,VHF,Navigator samt några extra Skylights (ett i taket över toaletten och ett i sittbrunnen mot akterkojen) allt i mitten av 80-talet.

Övriga kommentarer:

Håller bara motorn MD 11C(25 år) så verkar båten kunna fungera hur länge som helst utan större problem.