Magnifik Midget


Åsikt inskickad

av Johan, 2002-01-18


Båtens årsmodell:

1966

Års erfarenhetet av modellen:

6 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Rätt seglad är hon snabb, gärna med ett rev i storen och ett större försegel.

Hur det är att bo i båten:

Två personer, utmärkt! Vi är ute under semestern varje år tre till fyra veckor. Vid mera än två personer blir det trångt. Möjligen att det fugerar bra med två vuxna och ett barn. Det finns fyra kojer i båten.

Positiva egenskaper:

Fina linjer. Går in i grunda vikar. Billig att äga, inköp samt underhåll. Nära till vattnet, men seglingen blir ändå relatift torr. Tål sjön bra med tanke på storlek på båt.

Problem / svaga punkter:

Liten sittbrunn. Vatten kommer in genom självlänsen om fler än två personer vistas i båten. Trång att segla om man är mer än tre personer, men det går bra om alla har lite segelvana. Förluckan kan vara lite jobbig att få helt tät. Toalett från 60-talet av engelsk vakum typ är inte att föredra då det saknas ventil för tömningen = vatten kan komma in genom toaletten.

Genomförda förbättringar:

Standard toaletten utbytt mot Porta Potti, genomföringen plastades samtidigt igen. Det mesta fungerar annars väldigt bra. Vanligt underhåll och utbytte av utrustning vart eftersom det behövs.

Övriga kommentarer:

Vi skaffade vår Magnifik Midget som första båt, men vi har inte en tanke på att byta bort henne mot en annan större eller nyare båt.