Maxi 95


Åsikt inskickad

av Ulf Numann, 2002-09-02


Båtens årsmodell:

1978

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

person(er)

Seglingsegenskaperna:

Vi upplever båten som betydligt bättre seglare än ryktena säger. Vi har relativt ny garderob med fullattestor och triradial rullgenua. Båten vill dock ha 4m/s för att trivas. Vi har seglat i upp till 20 m/s i öppen sjö och funnit båten trygg som få.

Hur det är att bo i båten:

Mer kubikmeter båt och löpmeter koj får man leta efter, även i mordernare båtar. Efter komplettering med sittbrunnskapell med fasta bågar vill jag, och våra vänner påstå att vi har skärgårdens mysigaste sommartuga.

Positiva egenskaper:

Rymlig, välbyggd, välplanerad, trygg både för segel och för motor. Lätt att hantera trots sin storlek. Seglar betydligt bättre än sitt ryckte.

Problem / svaga punkter:

inga hitintills, förutom svaga lättvindsegenskaper, kompassens placering i bordet, den är i vägen när man skall äta många.

Genomförda förbättringar:

Sittbrunnskapell, nödvändigt för komfort och brukande av akterruff vid regn. Fällbart bord mellan ratt och akterruff så att man kan sitta åtta personer och äta.

Övriga kommentarer:

Underskattad seglare med otroliga utrymmen, speciellt uppskattad sittbrunn.