Väderöjulle


Åsikt inskickad

av Elisabeth, 2002-08-06


Båtens årsmodell:

2002

Års erfarenhetet av modellen:

11 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Passar bäst för tuffa förhållanden i öppen sjö, där den tål nästan hur mycket som helst. Grund och långkölad som den är, får man räkna med sämre kryssegenskaper.

Hur det är att bo i båten:

Det går inte att bo i båten.

Positiva egenskaper:

Samma seglingskänsla som i en familjeseglare, men enklare att komma iväg med - och med 60 cm djupgående kan man segla och lägga till där annars bara motorbåtar går. Tar havssjöar utmärkt. Osänkbar. Traditionell, vacker skrovform. Större sittbrunn än många s k familjeseglare - man sitter lätt fyra stycken i den.

Problem / svaga punkter:

Den grunda kölen/de dåliga kryssegenskaperna omöjliggör nästan kryss med revade segel i hög motsjö. Relativt långsam.

Genomförda förbättringar:

Masten har gjorts fällbar genom en ny mastfot. Detta underlättar på/ avmastning väsentligt.

Övriga kommentarer:

Detta är ingen JOLLE utan en JULLE, vilket nästan är raka motsatsen. Skrovet är baserat på de traditionella västkustbåtar som fick ligga till grund för bl a Långedragsjullen ( som Väderöjullen påminner en hel del om).