Comfort 30


Åsikt inskickad

av Börje Grop, 2002-08-05


Båtens årsmodell:

1981

Års erfarenhetet av modellen:

3 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Snabb i lätta vindar, vilket uppskattas vid segling på Mälaren. Tål 8-9 m/s utan revning. Bra roderkänsla, dock inte vid backningsmanövrer i hamn, där man måste "trycka till" med motorn.

Hur det är att bo i båten:

Fungerar bra för 4 personer, bortsett från att förpiken har obekvämt högt insteg och att stickkojen kräver nästan akrobatisk talang. Pentryt OK, liksom toaletten. Stor, bra sittbrunn. Fina stuvutrymmen.

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaperna i lätta vindar. Den mjuka gången i hög sjö. Hög kvalitet på plastarbetet och inredningen.

Problem / svaga punkter:

Läckage vid mantågsstöttor och vantinfästningar, som är lätta att åtgärda. Dålig åtkomlighet för motor/drev. (Saknar lucka i sittbrunnsdurken som t. ex. MAXI-båtarna har.) Finns endast en mittplacerad knap i fören, varför luckan över färskvattenpåfyllningen blir blockerad av förtöjningstamparna och justering av tamparna blir krånglig.

Genomförda förbättringar:

Färskvattenkylning. Krävde en del tankeverksamhet för att kunna montera den i motorrummet. Rullgenua. Vindmätningsinstrument, elktronisk logg/ekolod. Kylaggregat, som tar för mycket ström.

Övriga kommentarer:

En bra seglare som i konkurrens med andra 30-fotare av motsvarande generation är värd sitt pris.