Bumerang 32


Åsikt inskickad

av Ulla Tebelius/Anders Wistrand, 2002-07-31


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

13 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Seglar bra på de flesta bogar. Kräver tidig revning och seglar mycket bra revad. Något stampig vid kryss i öppen grov sjö.

Hur det är att bo i båten:

Bra kojer. Något begränsade stuvutrymmen för segel och sjökläder. Litet pentry.

Positiva egenskaper:

Trimbar mast gör seglingen rolig. Lättmanövrerad.

Problem / svaga punkter:

Genomgående mast ger problem med tätning mot däcket. Storseglet löper trögt. Trång pulpit föröver (skaderisk vid angöring).

Genomförda förbättringar:

Förlängt roder. Självslående fock. Teakdäck. Ankarbox i akterspegeln. Solceller. Kylbox

Övriga kommentarer:

Har inte funnit någon annan båt vi hellre skulle vilja ha. Vi värderar en vacker båt med bra seglingsegenskaper framför rymligt innandöme.