Maxi 84


Åsikt inskickad

av Jan Styrsö, 2002-07-25


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

21 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten väger närmare 4 ton vilket gör den underrigad och hopplös på kryss i skvalpig havssjö om det blåser mindre än 3-4 m/ sek. vid vindar över 5 meter seglar den lätt upp till sitt mätetal. Båten kommer bäst till sin rätt till havs i vindar över 8 m / sek då den är både snabb och mycket välbalanserad. Släpp lite på storen och den styr utan korrigering i timtal på kryssen. I hård havssjö och vindar på 15-22 m/sek är den en dröm att segla. Trygg stor och stabil. Alla funktioner ombord fungerar även i mycket

Hur det är att bo i båten:

Den är rymlig men flera av kojerna är lite i kortaste laget.

Positiva egenskaper:

Den goda kvaliteten på skrov och rigg. Att man använt komponenter från kända leverantörer vilket gör det lätt att få tag i reservdelar. Det mesta har dock fungerat år efter år.

Problem / svaga punkter:

Inga direkta

Genomförda förbättringar:

Kylskåp (supercool), landström, ytterligare belysningsbatterier. Solcell, varvräknare, och tempmätare för motorn. Grabbräcke, ala 77:An runt masten. Sidopulpit som 87:an när man går upp på däck.

Övriga kommentarer:

Rolig båt som är liten och lätt att manevrera i trånga hamnar och stor och trygg till havs när man behöver det.