Väderöjulle


Åsikt inskickad

av Magnus, 2002-06-29


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

8 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Långsam, vindtålig för sin storlek,

Hur det är att bo i båten:

Rekomenderas inte.

Positiva egenskaper:

Stabil, enkel, "storbåtskänsla i en jolle"

Problem / svaga punkter:

långsam, lite händelselös segling

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Båt som är PERFEKT för att lära ut segling i. Vi använder väderöjullar för att lära 300 barn och ungdomar varje år sjövett och seglingens underbara sidor. Tål vind bra för sin storlek. Går utan problem att segla en hel dag, med undantag för lite träsmak i baken.