Arcona 36


Åsikt inskickad

av Claes Wedin, 2002-01-12


Båtens årsmodell:

1989

Års erfarenhetet av modellen:

4 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Snabb och fin gång både inomskärs och till havs

Hur det är att bo i båten:

Utmärkt komfort

Positiva egenskaper:

Välbyggd och välseglande med bra utrymmen

Problem / svaga punkter:

Backstagen jobbiga vid familjesegling. Når ej skoten från platsen bakom ratten.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: