Albin Cumulus


Åsikt inskickad

av Leif Briheim, 2015-07-19
lestele@hotmail.com


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Styv, snabb

Hur det är att bo i båten:

Bra

Positiva egenskaper:

Lättseglad, Bra rigg

Problem / svaga punkter:

Att båten inte tillhör standardmodellen när det gäller kapell

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: