Murena


Åsikt inskickad

av Kent Thurfjell, 2014-12-29
Kent.thurfjell@spray.se


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

18 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

God seglare-höjt lys flera ggr.kräng ej mer än 15 %plana storen och vagna ner ngt i lä-god fart

Hur det är att bo i båten:

ovanligt bred -mycket stuvfack,bra med avställningsytor ,väldigt rymlig förpik köket i vinkel,exremt stor stuv i sittbrunn

Positiva egenskaper:

mycket båt för pengarna -enkelt att gå på däck -inget bridgedäck ,stor sittbrunn,inga backstag

Problem / svaga punkter:

genomföringar från däck till vantskruvarna -vill på läcka stampig i motsjö

Genomförda förbättringar:

fortlöpande uppdateringar samt byggt stor kyl mm

Övriga kommentarer:

Jämförs ofta mot scampin -som också är en bra seglare,murenan är lite avudda fisk och om Konstruktören Håkan Söderggren-hadde varit bättre säljare hade det funnits mer av denna goda seglare !