Fabola Campus 600


Åsikt inskickad

av Eddy Andersson, 2014-03-01
eddy_andersson48@hotmail.com


Båtens årsmodell:

1985

Års erfarenhetet av modellen:

28 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Härlig båt att segla i vindar mellan 3-9m/s, och då speciellt på kryss i trånga passager, där andra går för motor. I hårdare och byig vind blir det tuffar och man önskar mer tyngd i kölen.

Hur det är att bo i båten:

Seglar alltid ensam när jag övernattar, och med heltäckande kapell över sittbrunnen så fungerar det bra. Ruffen är trång, men vi har som mest övernattat två vuxna och ett barn några gånger.

Positiva egenskaper:

Trailerbarheten, enkelheten, lätt- hanterad, snabbheten, seglingsglädjen, att det går minska djupgåendet.

Problem / svaga punkter:

Eftersom kölen och rodret inte kan vika sig bakåt är dessa känsliga för grundkänning. Svaga röstjärn, ett gick av för mig. Rodrets gångjärn ser klena ut, men har hållit hittills. Klent takfäste för hisstalja till kölen.

Genomförda förbättringar:

Bytt till starkare röstjärn. Monterat vantskruvar. Nedhal till försegel. Solcellventilator på fördäck. Flyttbar kökshurts. Takluckan ombyggd så att den öppnas i bakkant. Hisstaljans fäste är förstärkt. Broms på rorkulten. Gångjärn på mastfot. Små prylhyllor i ruff. Byggt om kölens nedre viloläge.

Övriga kommentarer:

Snabb, rolig och spännande seglare. Kan upplevas som lite för livlig av ovana båtmänniskor när den reagerar på vindbyar med att luta. Båten lutar dock bara till en viss gräns då rodergreppet släpper och den ställer sig i vindögat med fladdrande segel. Har försökt tala om det för min kära utan framgång, hon trivs bäst på land...