Albin 57


Åsikt inskickad

av Jörgen Engberg, 2013-08-04
jorgen@engberg.nu


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

8 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Jollelika seglingsegenskaper. Måste passas med roder och storskot i byig vind. Litet deplacement gör att båten har svårt att bibehålla fart när man kör in i en våg. Seglar bäst på halvvind. På kryss blir avdriften påtaglig. Känns som man seglar lika mycket i sidled som framåt.

Hur det är att bo i båten:

Campingstandard. Fyra OK kojplatser. Ont om stuvutrymme för packningen. Bra sittkomfort på bänkarna. Men det fungerar om man inte är mer än par stycken under kortare turer på några dagar.

Positiva egenskaper:

Billig, trailerbar, lättseglad, rolig seglare, mycket båt för pengarna.

Problem / svaga punkter:

Infästningen för mantågsstöttorna saknar all form av förstärkning. Läckage vid költrumman. Påtaglig kursinstabil.

Genomförda förbättringar:

Lösfotat storsegel med 2 genomgående lattor, Rullgenua, Gennackerpeke, Gennacker, Storskotbänk över hela sittbrunnsbänken, självskotande winchar till förseglen, Akterstag med sträckare, Nya dynor m.m. m.m

Övriga kommentarer:

En båt som ger mycket seglingsupplevelse. Billig att förbättra och uppgradera.