Hallberg-Rassy 31 Monsun


Åsikt inskickad

av Johannes, 2012-04-09


Båtens årsmodell:

1980

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Se på www.sailingisabell.nl för en massa info om denna modell och en lista med alla kända HR 31 Monsun båtar.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra.

Positiva egenskaper:

Seglar sig själv om det är tufft väder.

Problem / svaga punkter:

Fast inplastat dieseltank i kölen som inte kan rengöres utan att såga upp håll.

Genomförda förbättringar:

Ny rigg 2004. Massor med elektronik. Badplattform mm.

Övriga kommentarer: