H-Star


Åsikt inskickad

av Berndt Schalin, 2011-12-10
berndt.schalin@iki.fi


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Ett lättdrivet skrov - fin fart med små segel. Kursstabil som få, trots känsligt roder

Hur det är att bo i båten:

Tre personer bor bekvämt, för fyra är det knappt med stuvutrymmen

Positiva egenskaper:

Seglingsegenskaperna och utseendet - en vacker båt. Trivsam inredning med mycket trädetaljer

Problem / svaga punkter:

Det söker sig lätt in regn- och stänkvatten i de yttre förvaringsutrymmena. Luckornas dräneringar är underdimensionerade

Genomförda förbättringar:

inga

Övriga kommentarer:

Få båtsr i den här pris- och storleksklassen seglar så fint och är så trivsamma