Allegro 27


Åsikt inskickad

av Jan-Erik Sandström, 2011-03-07
janeriksandstrom@gmail.com


Båtens årsmodell:

1970

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Ägde nr 123 i två omgångar på 1980 och 2000 -talet. Mycket bra seglingsegenskaper speciellt i havssjö. Seglar bättre än sitt lys. Inte begynnelsevek om man revar i tid. För om tvärs så styr båten sig själv bra vid rätt segeltrimning. Inte lovgirig som vissa hävdar.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra för två. Allt är ju relativt men för en 8 meters båt så är det bättre plats än genomsnittligt.

Positiva egenskaper:

Välbyggd, underbar i havssjö. Seglar snabbt och bra över 3 m/sek, bäst i 10-12 med ett rev + fock. Balanserar mycket bra.

Problem / svaga punkter:

Kan vara att backa men man lär sig. Faktiskt en fördel om man ska gå in i hamn. Lägg i backen på tomgång och båten är parkerad med vinden akterifrån så man lungt kan plocka fram fendrar, ta fram dragg mm

Genomförda förbättringar:

Toalett, vindroder, lanternbyte.

Övriga kommentarer:

Perfekt långfärdsbåt! Klarar alla väder. Bra grundkonstruktion.