Banner 41 Sport


Åsikt inskickad

av Johan Martin Wahlsten, 2011-01-30
banner41sport@msn.com


Båtens årsmodell:

2008

Års erfarenhetet av modellen:

6 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Nytt lys- SRS-tal för sportversionen är 1.36.

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer: