Conqubin 38


Åsikt inskickad

av Håkan Larsson, 2010-05-13


Båtens årsmodell:

1987

Års erfarenhetet av modellen:

27 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Se mina synpunkter från 2002

Hur det är att bo i båten:

Se mina synpunkter från 2002

Positiva egenskaper:

Se mina synpunkter från 2002

Problem / svaga punkter:

Se mina synpunkter från 2002. Inga skador under dessa 27 år.

Genomförda förbättringar:

Bytt till starkare motor (Yanmar 3GM). Har dock ännu inte bytt propeller vilket bör göras för att få högre fart. Teakbänkar i sittbrunnen.

Övriga kommentarer:

Jag byggde båten 1981-82 på Lidingö som ett komplett självbygge. Jag kan ge information om upphandling, byggnation, utrustning, byggbeskrivning mm till den som så önskar. God handledning och bra beskrivning gav en god kvalitet.