Maxi 84


Åsikt inskickad

av Kjell Litwin, 2002-04-28


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

18 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Lys 1.03. Båten kan anses som styv.

Hur det är att bo i båten:

Efter att seglat solo tur och retur V-I, samt jorden runt med min sambo så blir betyget MVG om man är två ombord. Vid vanlig semestersegling fungerar det med två vuxna och ett barn.

Positiva egenskaper:

En starkt byggd båt som tål en hel del "stryk".

Problem / svaga punkter:

Fingelingen vid nedre fästet av rodret var på mitt exemplar dåligt svetsat samt bultarna som höll fingerlingen släppte i de få gängor plåten kunde ta. Bultarna som håller huvudskottet kräver åtdragning enär de har en förmåga att lätta ur. Materialet i genomföringarna är ej av god kvalitet, zinkar ur, framför allt vid utloppet av toaletten. Bör bytas till bronzgenomföringar.

Genomförda förbättringar:

Monterat peke och sänkt förstaget ca 40 cm samt ett nytt förstag längst ut på peket som gått i topp. Rulle på det yttre staget. Med facit i hand hade jag föredragit rullen på det inre staget och haft det yttre staget försett med lättvindssegel, typ booster, med hakar. Monterat en lucka i rufftaget som gav ljus samt möjlighet till ventilation.

Övriga kommentarer:

Vid förfrågan: kjell.litwin@minpost.nu