Adagio 27


Åsikt inskickad

av peter karlsson, 2007-12-16


Båtens årsmodell:

1981

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

person(er)

Seglingsegenskaperna:

seglar som en trög segelbåt, men kryssar relativt bra. Kräver en del vind för att röra på sig.

Hur det är att bo i båten:

För 5 personer så går det ganska bra, "2 rum o kök". knöligt att ta sig in i wc. 4 rejäla kojer samt 2 mindre barnkojer. mycket bra med stuvutrymme.

Positiva egenskaper:

Mycket trygg familjeseglare, som tar sig fram i alla väder. Kraftig motor som gör hamnmanövrar lätta trots långköl. Lätt att ta sig fram på däck, breda skarndäck.

Problem / svaga punkter:

Varierande skick pga självbygge, har själv fått tag på ett relativt bra ex. Djupt svårtömt kölsvin. Wc passagen trång 2 dörrar som slår ihop.

Genomförda förbättringar:

Bytt ut instrumenterning, ny Gps nytt lod. Håller på att rensa elsystem, det är alltid 100m kabel för mycket. Planer finns för nya dynor, ventiler och ev genakerinköp

Övriga kommentarer: