Omega 36


Åsikt inskickad

av Mats Österlund, 2007-08-20
mats.o.osterlund@telia.com


Båtens årsmodell:

1986

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Båten är snabb i skärgårds-segling, fångar bra med vind pga den höga riggen. Förvisso ganska vek, men styvnar till innan man får sjön på däck. Man vänjer sig och ett rev bättrar på styvheten avsevärt. Väl balanserad på alla bogar och kan slöseglas hyfsat i halvvind till läns med bara försegel utrullat.

Hur det är att bo i båten:

Oförskämt bra utrymmen för två, men fem till sex personer får plats, även med personlig packning. Min Omega är av typ 1 och vid liten besättning fungerar den lilla akterhytten som rymlig stuv.

Positiva egenskaper:

Genomgående ganska bra kvalitet och trevlig inredning. Bra ståhöjd och goda stuvytrymmen. Välplanerad sittbrunn med plats för stor besättning såväl till sjöss som hamn. Har rorkults-varianten och tycker den är lätthanterad under segel.

Problem / svaga punkter:

Uttänjda vant, inget kvar att spänna i vantskruvarna, så ett byte är av nöden. Förra ägaren hade plastat på bottenstockarna, de var inte särskilt väl fixerade. Båten backar som en full kossa, så en tre- eller fyrbladig folding är nog av nöden för mer exakta hamnmanövrar.

Genomförda förbättringar:

Bara inne på första säsongen, men byte av toastol och slangar bättrade på miljön på toan. Rodkick är ett måste och har monterats för att underlätta vid revning.

Övriga kommentarer:

Förtöjer med aktern mot bryggan när det går, om bryggan är låg. Stäven är ju ganska hög och utan peke blir det ganska mycket gymnastik att ta sig ombord/iland. Badbryggan är bra och lätt att komma ner på.