Amigo 27


Åsikt inskickad

av Anders, 2002-04-01


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

27 år, Familjesegling

Normal besättning:

1 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Kontrollerbar och trygg framfart utan överraskningar i alla väder.Kursstabil,slutstyv och med lugna och mjuka rörelser i sjön.

Hur det är att bo i båten:

Utmärkt.Ett u-format pentry ger stöd under segling.

Positiva egenskaper:

De goda seglingsegenskaperna,de klassiska linjerna och kvaliten i trä och plastarbeten är Amigos främsta företräden. En båt som är som bäst i frisk vind på öppet vatten.

Problem / svaga punkter:

Inga problem har ännu uppmärksammats.

Genomförda förbättringar:

Vindroder,fullattestor,furlex, genaker med strumpa , Ge-Hå värmare,ankarspel.

Övriga kommentarer: