Albin Nova


Åsikt inskickad

av Lars Åkesson, 2002-03-24


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

15 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Allt är ju relativt, men jag tycker att den är rätt snabb, lys 1,15 och en trygg båt att vara i.

Hur det är att bo i båten:

Två vuxna och 2-3 barn fungerar den bra. Bra med lådor och stuvfack.

Positiva egenskaper:

Smidig båt som du lätt siglar själv.

Problem / svaga punkter:

Järnkölen får man ständigt jobba med för den är svår att behandla så den inte rostar.

Genomförda förbättringar:

Jag har satt dit en extra skylight över bordet, rullfock och lasyjacks för att göra det lite bekvämare.

Övriga kommentarer: