Giggen


Åsikt inskickad

av Tor, 2002-03-16


Båtens årsmodell:

Års erfarenhetet av modellen:

6 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Klarar mycket vind och även en del grov sjö, speciellt med förkapell. De är "osänkbara" pga frigolite i toften.

Hur det är att bo i båten:

Rekommenderas inte!

Positiva egenskaper:

Den känns som den klarar allt. Säker. Bra rigg och skotning. Bra infästning av storsegel, inga beslag. Det ska bara smörjas så hissning blir lätt och problemfri

Problem / svaga punkter:

Vantfästen kan delvis ryckas upp på äldre exemplar med vit insida, öst-tyska exemplar. Exemplar med de sandfärgade/spräckliga insidorna på yngre exemplar är att föredra, de seglar snabbare också. Möjligtvis något lättare skrov. Roder bör säkras så det ofrivilligt går att lyfta ur fästena.

Genomförda förbättringar:

Saknar ett kompass bakom masten placerat på skotbräda.

Övriga kommentarer:

Bästa nybörjarbåt man kan tänka sig, kräver dock vind för att man inte ska tröttna på den. Den har storbåtsegenskaper, och sedan försöka segla centerbords jollar är hopplöst, de uppfattas som vantar efteråt.