Windex 92


Åsikt inskickad

av Mikael Jutewik, 2004-10-29
mikael.jutewik@indoorair.se


Båtens årsmodell:

1982

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Trevlig seglare går högt och förhållandevis fort. Något vek i hård vind.

Hur det är att bo i båten:

Mycket rymmlig. Smarta lösningar stuv, sopkärl, kyl etc.. Akterkojen är suverän.

Positiva egenskaper:

Sänkkölen är bra när den fungerar som den skall. Badplattformen är kanon! 5 pers i två veckor utan att känna platsbrist.

Problem / svaga punkter:

Sänkkölen kärvar då och då. Riggen är lite otymplig vintertid.

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Mycket trevlig båt! Namn: Sedum album Segelnummer 8.