Albin 57


Åsikt inskickad

av Erik Dahlstedt - Lidingö, 2002-02-20


Båtens årsmodell:

1981

Års erfarenhetet av modellen:

15 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Jolleliknande och roderkänslig på ett positivt sätt, förvånansvärt snabb om man trimmar rätt, matchar t ex IF. Kan upplevas något vek men är slutstyv, revning rekommenderas från 9 m/s. I vindar upp till 5 m/s blir det bra fart med genua. Har även spinnacker och det fungerar utmärkt men rekommenderas ej över 7-8 m/s.

Hur det är att bo i båten:

Utmärkt för upp till tre om man ej har alltför höga krav. Har byggt utdragbart pentry under sittbrunnen. Ett bomtält ökar utrymmet och trivseln liksom ett sittbrunnsbord. Kojerna är hårda men har bra längd. Hyfsat med stuvplatser tack vare de långa hyllorna under skarndäck och bra plats i en av stickkojerna samt alla fack under kojerna.

Positiva egenskaper:

Grundgående, rolig att segla och lätt att hantera. Liten båt = små bekymmer. Är enligt min uppfattning hyfsat snygg. Båten är bra byggd, rejält plastarbete, fullständigt fri från böldpesttendenser.

Problem / svaga punkter:

Många har haft problem med läckage vid költrumman. Det har vi aldrig upplevt. Däremot är hissanordningen för kölen känslig. Man måste årligen se över taljan och löpskivorna. Kölen måste låsas i nedfällt läge för att ej svänga i vågorna. Rodret är fällbart och har en tendens att flyta upp. Det är omständigt att trycka ner igen. Gummilisten runt relingen sitter löst och de avrinningar från däck som är standard är för små.

Genomförda förbättringar:

Har ersatt relingslisten med en aluminiumprofil klädd med teak. Detta för att gummilisten lossnat och för att styva upp relingen samt snygga till. Riggen kompletterad med ett dubbelt akterstag som kan sträckas med talja. I hamn kopplas den ena parten till bomnocken somen dirk. anordningen kan även i nödfall användas som reservfall för storen. I inredningen kompletterat med diverse teakinklädnad, bla en balk i rufftaket under mastfoten.

Övriga kommentarer:

Albin 57:an är undervärderad. Det är en utomordentligt trevlig liten båt. Rätt hanterad fungerar den utmärkt även på längre turer. Med mantåg och pulpit ser den tuff ut. Den så omtalade trailerbarheten är dock överskattad. Har nr 381.