Sirena 44


Åsikt inskickad

av bernard van Vliet, 2004-09-27
inf@supersailstore.nl


Båtens årsmodell:

1990

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

person(er)

Seglingsegenskaperna:

very positive, just not enough speed at high angle sailing

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

fast and easy going at cruising and regatta

Problem / svaga punkter:

non

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Could you translate your site in English. We do like to have contact and info from other Sirena Yachts