Albin Alpha


Åsikt inskickad

av Bengt Johansson, 2004-04-11


Båtens årsmodell:

1988

Års erfarenhetet av modellen:

14 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Rolig att segla. Något vek p. gr.av den höga riggen. Man begöver reva vid 7-8 sek.meter. Lång storskot- skena gör att det är lätt att trimma storen.

Hur det är att bo i båten:

Det fungerar utmärkt att bo i båten. Vi använder förpiken som sov utrymme. Akterruffen som stuvut- rymme för kläder etz. Har gjort en klädstång utmed babordsidan där vi hänger kläder på galgar. Bra toalett.

Positiva egenskaper:

Båten är utrustad med stora motorn 2GM20 och den ger bra driv. Är rymlig för sin storlek.

Problem / svaga punkter:

El-systemet är risigt. Har byggt om det delvis,bl.a. bytt el-panelen.

Genomförda förbättringar:

Har varje år förbättrat och kompletterat. Nämnas kan ny stor- skotsskena, varvräknare för motorn, vattentanksmätare,fock på rulle, lazyjaks, landström, solcell mm.

Övriga kommentarer:

Är mycket nöjd med båten. Annars hade jag nog bytt båt för länge sedan.