F12


Åsikt inskickad

av Pär Bäckman, 2004-01-07


Båtens årsmodell:

1968

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Håller med tidigare inlägg, dock att min båt (med 7/8-delsrigg) är lite fallgirig

Hur det är att bo i båten:

Har inte provat, men visst kan det fungera om man är rejält campinginriktad.

Positiva egenskaper:

Rent generellt en trevlig liten dagseglare som faktiskt seglar acceptabelt. Rolig då möjlighet finns att segla både med genua, fock och spinnaker som alternativa försegel

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Min egen båt är av "ursprungskaraktär", dvs barlastat centerbord och trämast. Hela riggen har dock bytts mot en högre (ca en meter) 7/8-delsrigg i aluminium med enkla undervant och toppvant. Förtriangeln har samma mått som tidigare. I samband med detta har även röstjärnen för-stärkts rejält. Skrovet visade sig innehålla mycket vatten, väl maganiserad i "flytmassan" i dubbelskrovet. Sålunda togs innerdurken bort, "flytmassan" avlägsnades (i praktiken vattenskadad halvrutten frigolit), några lager glasfiber

Övriga kommentarer:

F-12 har byggts i några olika versioner. Dels de första, med barlastat centerbord (blytackor som skickas ned i det ihåliga centerbordet)som sedan skickas nedåt, något föröver i förhoppningen att ta motsatt väg vid en grundstötning, något jag inte rekommenderar någon att prova. Dels i en version med fast svängbar köl i form av en stor järnskiva. Från början var båtarna 9/10-dels riggade, trämast med enkla stag utan spridare. Senare både aluminiummaster och mastheadrigg och mer traditionell riggning med und