Albin Cumulus


Åsikt inskickad

av Stefan Johansson, 2003-11-21


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

5 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Snabb och lätthanterlig på alla bogar och vindstyrkor, vi har inga problem att segla upp till lystalet. Vi seglar oftast med 110% fock skotad med skena monterad på rufftaket. Mkt fin roderkänsla bl.a. tack vare roder monterat på akterspegel.

Hur det är att bo i båten:

Funktionell och trivsam invändigt. Vi har även ett sittbrunnskapell vilket ökar möjligheten att nyttja den trevliga sittbrunnen.

Positiva egenskaper:

Seglingskänsla. Robust båt och rigg ger trygghet.

Problem / svaga punkter:

Har inte upptäckt några egentliga problem eller svaga punkter.

Genomförda förbättringar:

Nya skotskenor, bla. en ny skena för skotning av 110% focken på rufftaket. Kraftigare akterstagsträckare. Kompressorkyl, värmare.

Övriga kommentarer: