Albin Delta


Åsikt inskickad

av Ingvar Hultman, 2003-11-16
catarina-hultman@passagen.se


Båtens årsmodell:

1985

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Läs förra brevet

Hur det är att bo i båten:

Mycke bra

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Har inte upptäckt några

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

Jag skulle se fram emot en klubb för Albin delta,byta erfarenheter,eskader segling,mm