RJ 85


Åsikt inskickad

av Patrik Bäckander, 2003-11-12


Båtens årsmodell:

1973

Års erfarenhetet av modellen:

10 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Mkt bra seglare, men blöt.

Hur det är att bo i båten:

Trång för fler än två. Saknade toa.

Positiva egenskaper:

Bra bottenutformning för grunda naturhamnar. "Ostkustmodellen" med den fasta köksdelen med öppna garderober på motstående sida är bra. Bra styrka i skrov och köl: Seglade tvärstopp på sten i 6,5 knop. Besiktningsmannen hittade inga skador alls.

Problem / svaga punkter:

Fick aldrig regnvattenläckage tätt då läckställe(n) ej kunde definieras.

Genomförda förbättringar:

Solcell, Gippomaticspinnakerbom, ekolod (utan håltagning), självlänsskrovgenomföringar inkl kranar utbytta, elpump från vattensäck till vask

Övriga kommentarer:

Ägde båten 1989-1999. Sjösatt 1973 som "Flisan". Tror den var byggd av Magnus Magnusson. Tidiga utförandet med rutor i förpiken.