Trio 80


Åsikt inskickad

av Patrik, 2003-10-31


Båtens årsmodell:

1979

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Fortsättning... Breddat toaletten med 10cm + helvägg in mot förpik, Lådsats vid sida om garderob med dörr.

Övriga kommentarer: