Conqubin 38


Åsikt inskickad

av Lars Blume, 2003-10-07


Båtens årsmodell:

1984

Års erfarenhetet av modellen:

7 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Detta är min första segelbåt och det går förvånansvärt bra att segla den ensam, trots storleken. Kul båt att segla. Jag brukar säga att det är kul att segla om så många båtar fast man inte kan segla. Båten reagerar snabbt på förändringar i vinden, man riktigt känner drivet i båten. Det tar lite tid att vänja sig vid rattstyrningen. Till en början kände jag inte så mycket av båtens rörelser i ratten.

Hur det är att bo i båten:

Båten fungerar hyggligt för mig som är 2 m lång. Kojerna är lite i kortaste laget för mig. Annars har jag ingenting att invända mot inredningen som sådan.

Positiva egenskaper:

Båten är snabb och är som sagt lättseglad. I min Conqubin har förre ägaren, som också byggde båten, satt in en fyrcylindrig VAG-diesel på ca. 45 hkr. Gott att ha då det blåser emot.

Problem / svaga punkter:

Jag misstänker att kölinfästningen är en svag punkt. Jag har gått på två gånger i mycket måttlig fart, ca. 3 knop. Båda gångerna har jag fått en spricka i kölens bakkant och genom sprickan har båten tagit in lite vatten.

Genomförda förbättringar:

På min båt sitter en peke. På peken fäster jag stävstegen. På så sätt kommer jag bättre intill vid landförtöjning. I peken halsar jag dessutom gennakern. Rekommenderas varmt! Jag seglar normalt med en genua som är lite högre skuren, ca. 70 cm i bakkanten. På så sätt slipper jag hänga utanför relingen för att se vad som händer framför båten. Genuan är på 32 kvm och ger båten ett härligt driv.

Övriga kommentarer:

Jag hade nog föredragit rorkultstyrning i stället för rattstyrning. Ratten tar en hel del plats i sittbrunnen och det är lite knöligt att tränga sig förbi ratten, speciellt vid segling.