F12


Åsikt inskickad

av Per Holm, 2003-09-17


Båtens årsmodell:

1967

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familjesegling

Normal besättning:

3 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Fin roderkänsla med jollegenskaper. Har ändå en viss slutstyvhet, men seglas med storskotet i handen. Båten kryssar bra för sin storlek tack vare ett mycket skarpare förskepp än t ex stortriss. Naturligtvis är båten mycket känslig för besättningens placering, men det går fint att ha med sig flera personer utan att det försämrar egenskaperna allt för mycket.

Hur det är att bo i båten:

Mycket stor volym i sittbrunnen och den öppna kappen gör att en familj kan ha med sig packning och diverse leksaker utan att det blir trångt. Vi har seglat dagsseglingar hela sommaren två vuxna två småbarn och en hund. Någon övernattning har vi inte provat ännu, men med sittbrunnstältet uppe går nog det också även om det naturligtvis rör sig om tältstandard.

Positiva egenskaper:

"stabil" jolle där familjen kan följa med.

Problem / svaga punkter:

Under durken finns, åtminstone på 60-talsexemplar, flytmassa som under årens lopp istället blivit tylld av vatten. Jag sågade upp durken och tog bort alltihop under vintern. Jag har lagt en plydurk, men insåg under sjösättningen att bottenlaminatet nu behöver förstärkas. Det fungerar som det är men i vinter sågar jag luckor i den nya durken och gör förstärkningar i bottenlaminatet. Se upp när ni köper och inspektera om durken är åtgärdad!

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

En mycket trevlig segelbåt. Vana vid jollesegling är en fördel om båten seglas i hårdare väder.