Albin 82MS


Åsikt inskickad

av Hans Norén, 2018-04-23
noren.hans@outlook.com


Båtens årsmodell:

1977

Års erfarenhetet av modellen:

2 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Förvånansvärt bra för en motorseglare, har tidigare enbart haft segelbåtar.

Hur det är att bo i båten:

Mycket bra med tanke på storleken

Positiva egenskaper:

Bra utrymmen och stuvar, lättmanövrerad för motor. Bra åtkomlighet i motorrum.

Problem / svaga punkter:

Smalt skarndäck

Genomförda förbättringar:

Höjt badbryggan på akterspegeln, satt för lågt

Övriga kommentarer:

Kanonmotor, Bukh dv 36, pålitlig, vibrationsfri gång