Vindö 90


Åsikt inskickad

av Ina, 2020-05-15


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

13 år, Familjesegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

Positiva egenskaper:

Problem / svaga punkter:

Genomförda förbättringar:

Övriga kommentarer:

http://luckywinny.se/ Vår sida om våran vindö90