Becker 27


Åsikt inskickad

av Stig Håkansson, 2003-02-08
stig.hakansson@home.se


Båtens årsmodell:

1976

Års erfarenhetet av modellen:

1 år, Familje & kappsegling

Normal besättning:

2 person(er)

Seglingsegenskaperna:

Hur det är att bo i båten:

För två personer är det en mycket bra båt att leva även lite längre tid i. Kojerna är bra på styrbordsidan och om man är lite vig även i förpiken, kojen på babordsidan är att beteckna som nödkoj.

Positiva egenskaper:

Utrymmerna är goda och ruffen är trivsam. Sittbrunnen är för storleken att beteckna som rymmlig.

Problem / svaga punkter:

Passage upp till däcket är en aning bökig då man nästan är tvungen att ha sprayhooden som grabbräcke. Laminat i däck har separerat från distansmaterial och detta medför knak idäcket vid passage

Genomförda förbättringar:

Båtbotten har renslipats och kommer att epoxibehandlas. Laminatdelning i däck kommer att behandlas för att de ej skall gå vidare. Motorn urlyfft för översyn.

Övriga kommentarer: